KONTAKTSekretariat:
sekretariat@pupgm.internetdsl.pl
Oferty Pracy: oferty@pupgm.internetdsl.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Maz., informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Treść korespondencji powinna zawierać co najmniej:
- imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
- adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
- przedmiot sprawy, której dotyczy.

 

PARTER

POKOJE

TELEFONY

 pok. nr 01

 -
Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku i oczekujących
 na zasiłek

22 755-55-86
wew.
117 i 119

 pok. nr 02

 -
Kierownik działu Ewidencji i Świadczeń - naliczenia

22 755-55-86
wew.
103

 pok. nr 03

 - Wypłaty świadczeń
 Obsługa bezrobotnych z prawem do zasiłku, stypendium
 stażowego, stypendium szkoleniowego, dodatku
 aktywizacyjnego

22 755-55-86
wew.
124 i 125

 pok. nr 04

 - Rejestracja bezrobotnych

Numerki do rejestracji wydawane są do godz. 11.00
i rejestrowane są tylko i wyłącznie osoby z numerkami.

22 755-55-86
wew.
115 i 116

 pok. nr 05
 

 - Główny księgowy
 


 
- Księgowość


22 755-55-86
wew.
127


22 755-55-86
wew.
118 i 128

 INFORMACJA - ZIELONA LINIA

19524

 
I PIĘTRO

POKOJE

TELEFONY

 pok. nr 101

 Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
 - Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

22 755-55-86
wew.
107

 pok. nr 101

 Centrum Aktywizacji Zawodowej

 - Poradnictwo zawodowe

22 755-55-86
wew.
114

 pok. nr 103

 Centrum Aktywizacji Zawodowej

 - Szkolenia, studia podyplomowe

 - Pośrednictwo pracy
 Obsługa osób bez prawa do zasiłku

22 755-55-86
wew.
108


22 755-55-86
wew.
123

 pok. nr 104

 Centrum Aktywizacji Zawodowej

 - Obsługa osób bez prawa do zasiłku, osób
 niepełnosprawnych, poszukujących pracy 

22 755-55-86
wew.
120 i 122
506-073-531
22 724-38-67

 pok. nr 105

 
Centrum Aktywizacji Zawodowej

 
- Kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej
 
- Staże


 - Obsługa pracodawców,
cudzoziemcy, oferty pracy krajowe,
 oferty EURES
22 755-55-86
wew.
212


22 755-55-86
wew.
121
519-134-239
22 734-57-22

 pok. nr 106

 - Sekretariat

 wagm@praca.gov.pl
 sekretariat@pupgm.internetdsl.pl

22 755-55-86
wew.
100
fax wew.
101
22 723-01-82

 pok. nr 107

 - Dyrektor

22 755-55-86

 pok. nr 108

 - Informatyk

 - EFS


22 755-55-86
wew.
111

22 755-55-86
wew.
110

 pok. nr 109

 - Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
 wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy,
 prace społecznie użyteczne.


 - PFRON - środki dla niepełnosprawnych,
 prace interwencyjne, roboty publiczne


22 755-55-86
wew.
106
22 734-57-21


22 755-55-86
wew.
105
22 734-57-20

 pok. nr 110

 
 - Kierownik działu Rynku Pracy: prace interwencyjne,
 roboty publiczne, zarządzanie projektami EFS


22 755-55-86
wew.
132
512-458-432
22 734-57-23